Zostań autorem

Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii do współtworzenia portalu cozahistoria.pl. Autorów opublikowanych tekstów nagradzamy książkami historycznymi do wyboru z naszej listy.  Propozycje artykułów prosimy wysyłać na adres: redakcja.cozahistoria@gmail.com

 

Warunki publikacji:

 

1. Artykuły zaczynamy od tzw. leadu, czyli krótkiego, wytłuszczonego akapitu, mającego zachęcać do przeczytania całości. Długość leadu nie powinna przekraczać 400 znaków ze spacjami.

2. Nie narzucamy długości artykułów, ale zalecamy, aby w tekstach dłuższych niż 6 tys. znaków ze spacjami znalazły się przynajmniej dwa śródtytuły. Oprócz tego każdy artykuł należy zatytułować oraz podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.

3. Artykuły na naszej stronie mają charakter popularnonaukowy, nie zwalnia to jednak z obowiązku zachowania szczególnej staranności oraz rzetelności przy zbieraniu materiałów. Każdy artykuł musi być oparty na wiarygodnych źródłach – literaturze podmiotu i przedmiotu. 

4. Prosimy nie umieszczać w tekstach przypisów. Mile widziane są natomiast cytaty, które należy wyraźnie wyodrębnić od pozostałej partii tekstu (cudzysłowem lub kursywą) oraz podać ich autora i źródło. Cytaty nie powinny przekraczać 30 proc. objętości artykułu.

5. Autorzy oświadczają, że treści zawarte w nadesłanych przez nich materiałach nie naruszają praw autorskich osób trzecich, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie teksty zostaną odrzucone, a ich „autorzy” muszą liczyć się z utratą prawa do publikowania na portalu cozahistoria.pl.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów oraz ich redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji oraz usunięcia opublikowanych już materiałów bez podania przyczyny.

7. Autor udziela redakcji wyłącznej i bezterminowej licencji na wykorzystanie nadesłanych materiałów oraz wyraża zgodę na ich publikację na portalu cozahistoria.pl. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.