Lider przedwojennego ONR pomagał Żydom w Auschwitz

Przedwojenni narodowcy, często zaciekli antysemici i apologeci włoskiego faszyzmu, zapisali piękne karty podczas II wojny światowej. W godzinie próby członkowie ONR  i wyrazili solidarność z prześladowanymi Żydami. Opowiada autor strony  II wojna światowa w kolorze.


Przedwojenni narodowcy, często zaciekli antysemici (choć ich antysemityzm nie miał nic wspólnego z obłąkanymi hitlerowskimi ”teoriami” rasowymi) i apologeci włoskiego faszyzmu, zapisali piękne karty podczas II wojny światowej.  W godzinie próby członkowie ONR wyrazili solidarność z prześladowanymi Żydami.

Lider ONR pomaga Żydom

Filip Friedman, więzień Auschwitz tak wspominał o przedwojennym przywódcy ONR, Janie Mosdorfie:

”Niektóre otrzymywane od przyjaciół paczki żywnościowe (chrześcijańscy więźniowie mieli ten przywilej) Mosdorf rozdzielał między Żydów. Pracując w kancelarii obozowej, kilkakrotnie ostrzegł Żydów o grożącej im selekcji do gazu”.

Wolf Glicksman, również więzień Auschwitz:

”Przedwojenny przywódca antysemickiego ruchu młodzieżowego w Polsce, Jan Mosdorf, niejednokrotnie ryzykował życie, przenosząc moje listy do krewnej znajdującej się w obozie kobiecym w Brzezince (…) Mosdorf pracował w Birkenau i często przynosił mi warzywa, a czasem kromkę lub coś do ubrania”.

ONR, Jan Mosdorf

Jan Mosdorf. Fot. Biblioteka Jagiellońska [CC BY-SA 4.0)], via Wikimedia Commons

Mosdorfa docenił nawet komunistyczny premier, Józef Cyrankiewicz:

„Podam tu przykład, o którym trudno nie wspomnieć z najwyższym szacunkiem. Mówię tu o przywódcy narodowców radykalnych Mosdorfie. (…) Pomagał ludziom innych narodowości, pomagał ludziom innych światopoglądów, Żydom, socjalistom, komunistom, pomagał – że użyję jego przedwojennej terminologii – tzw. żydokomunie”.

Tenże Mosdorf został zamordowany przez hitlerowców w Auschwitz za swoją pomoc niesioną Żydom.

Niemcy zabijają polskich narodowców

Inną piękną postacią był Bolesław Świderski, lider ONR-Falanga w Małopolsce:

“Głową nas wszystkich był Bolesław Świderski, który (…) roztaczał opiekę nad wieloma ofiarami Oświęcimia. Prośba jego czy słowo traktowane było przez współwięźniów jak rozkaz i spełniane bez zastrzeżeń. (…) Nikt z nim nie może się mierzyć pod względem rozmiarów niesionej pomocy i opieki”. (…) Pomagał Żydom, sanatorom, pepeesowcom, ludowcom, a także uczonym, artystom, księżom i innym inteligentom.”

Zamordowano wielu innych działaczy ONR, uważanych przez Niemców za śmiertelne zagrożenie, jak Stanisław Piasecki, Paweł Musioł, Jan Korolec, Jerzy Czerwiński i inni. W Auschwitz, Palmirach, Piaśnicy…

Antysemitka z nagrodą Yad Vashem

Nie można nie wspomnieć o zaciekłej przedwojennej antysemitce, Zofii Kossak-Szczuckiej, założycielce ”Żegoty”. Za ocalenie tysięcy żydowskich istnień odznaczono ją medalem “Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”. Zachowując swoje poglądy ruszyła na pomoc, przeciwstawiając się obłąkanemu planowi hitlerowskiego Endlosungu. ‘


POLECAMY KSIĄŻKĘ:

onr


‘Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu — staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia — ten przyzwala. Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. (…) Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni”, pisała oskarżycielsko, ”Ginący Żydzi otoczeni są w swym cierpieniu przez szereg Piłatów, umywających ręce (…) Ci zaś którzy milczą w obliczu mordu stają się współwinni tej zbrodni.”

Nawet ci nieliczni narodowcy, którzy próbowali kolaborować z Niemcami w ramach NOR (i nie uzyskali większego powodzenia, reszta narodowców zdecydowanie się od nich odcięła), jak Andrzej Świetlicki, Tadeusz Lipkowski i Wojciech Kwasieborski, zostali przez Niemców zamordowani w Palmirach, bo nadal stanowili zagrożenie dla “idei Lebensraumu”.

Przed wojną ONR był agresywny i antysemicki, to fakt, dochodziło do strzelanin z komunistami (którzy zresztą potem kolaborowali z ZSRR), to też fakt. Ale w godzinie próby ONR ”zachował się jak trzeba”.

ODWIEDŹ STRONĘ AUTORA:


Wpis pochodzi ze strony II wojna światowa w kolorze. W każdy poniedziałek i piątek będziemy prezentować na naszej stronie nowy komentarz autora. 


Czytaj także: Zapomniana zbrodnia. Miesiąc przed kapitulacją Niemcy spalili żywcem ponad 1000 ludzi! [ZDJĘCIA]

ONR

Komentarze

II wojna światowa w kolorze

Popularna strona na polskim Facebooku, która za pomocą kolorowych fotografii przybliża fanom karty największego konfliktu zbrojnego w dziejach - i nie tylko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.