1939: Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

12 października 1939 r. Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa.

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Adolfa Hitlera utworzono Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych polskich obszarów, nazwę zmieniono 8 lipca 1940 r. na Generalne Gubernatorstwo. GG składało się z okręgów: warszawskiego, kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i część łódzkiego – razem ponad 96 tys. km2 i 12 mln ludności.

Obszar GG podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski, i warszawski, z których każdy dzielił się na 10-13 powiatów. Niemcy od pierwszych dni stosowali powszechny terror m.in. Sonderaktion Krakau z 6 listopada 1939 r. (egzekucja polskich w Krakowie). 1 sierpnia 1941 r. GG powiększono o tereny Galicji Wschodniej, zajęte w toku ofensywy niemieckiej przeciw ZSRR, dodając piąty dystrykt – galicyjski (powiększyło to obszar terenów okuowanych do 145 tys. km2, liczbę ludności do prawie 17 mln).

W GG najwyższym szczeblem niemieckiej administracji był początkowo Urząd Generalnego Gubernatora, podlegający Hitlerowi, a od 9 grudnia 1940 r. rząd z siedzibą w Krakowie. Na poziomie dystryktu naczelną władzę pełnił gubernator, w powiecie naczelnik, w mieście komisarz miejski z podległym mu burmistrzem, w gminie wiejskiej wójt, zaś na wsi sołtys. Wszystkie funkcje poza wójtem, burmistrzem i sołtysem zostały przydzielone urzędnikom niemieckim. Mianowany generalnym gubernatorem Hans Frank zamieszkał na Wawelu.

Wszystkie funkcje kierownicze pełnili Niemcy. Zamknięto uniwersytety, szkoły średnie, muzea, biblioteki, firmy wydawnicze oraz pisma. Mieszkańcom zabrano odbiorniki radiowe, przygotowano listę polskich książek, które miały zostać zniszczone, zakazano grania utworów polskich kompozytorów. 17 marca 1941 r. Hitler wydał decyzję, że GG zostanie skolonizowane i zgermanizowane.

Poza walkami z polskością za pomocą środków terroru elementami niemieckiej polityki w GG były: wprowadzenie kolejnych restrykcji prawnych, wysiedlenie Polaków z wybranych obszarów, masowe wywózki na roboty do Rzeszy a także ordynarna eksploatacja zasobów gospodarczych

Zdjęcie głowne: Adolf Hitler na defiladzie w Warszawie, 28 września 1939 r. / Fot. Bundersarchiv

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Komentarze

PRZEMYSŁAW DYMARKOWSKI

Miłośnik historii Polski. Interesuje się epoką nowożytną, dziejami II Rzeczypospolitej oraz historią I i II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.