1920: Rozejm polsko-bolszewicki

18 października 1920 r. wstrzymano działania wojenne na froncie polsko-sowieckim.

Rozejm został podpisany w Rydze 12 października 1920 r. po zwycięskiej dla strony polskiej bitwie niemeńskiej. Strona bolszewicka zmuszona była podpisać preliminaria pokojowe, których warunki potwierdził ostateczny traktat polsko-sowiecki zawarty 18 marca 1921 roku (traktat ryski). Ustalono przebieg granic między tymi państwami oraz uregulowano  inne sporne dotąd kwestie.

Preliminaria zatwierdzały m.in. linię graniczną, biegnąca od Dniestru rzeką Zburcz, dalej na Wschód obok miejscowości Sarny i Łuniniec, następnie koło Nieświeża przez tereny leżące na zachód od Mińska aż do rzeki Wilejki i do ujścia Dzisny do Dźwiny. Przewidywały również zwrot dzieł sztuki i skarbów kultury wywiezionych z Polski w okresie rozbiorów, a także wypłacenie przez stronę sowiecką 30 mln rubli w złocie – rekompensaty za wkład ziem polskich w rozwój gospodarczy Rosji (punkt nie został zrealizowany).

Zawieszenie broni, które weszło w życie 18 października zostało podpisane między delegacją Sejmu RP i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacją rządu RFSRR (Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką).

Pomimo klęski w 1920 r. Lenin twierdził:

“Polskę opanujemy i tak, gdy nadejdzie pora […] pokój wersalski uczynił z Polski państwo buforowe, które ma odgrodzić Niemcy od zetknięcia się z radzieckim komunizmem, i które Ententa traktuje jako oręż przeciwko bolszewikom”.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Komentarze

PRZEMYSŁAW DYMARKOWSKI

Miłośnik historii Polski. Interesuje się epoką nowożytną, dziejami II Rzeczypospolitej oraz historią I i II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.