1918: Powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej pod kierunkiem Wincentego Witosa

28 października 1918 r. powstała Polska Komisja Likwidacyjna mająca na celu zniesienie rządów austriackich w Małopolsce pod kierunkiem Wincentego Witosa.

28 października 1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna (PKL) – polska instytucja ustawodawczo-wykonawcza, zrzeszająca przedstawicieli polskich stronnictw politycznych, której celem było przejęcie władzy z rąk austriackiego zaborcy oraz utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju publicznego do czasu utworzenia niepodległego państwa polskiego. W jej skład wchodzili przedstawiciele PSL “Piast”, PPSD i Narodowej Demokracji.
 
Ostatecznie ukonstytuowała się 4 listopada 1918 r., ale już 31 października przejęła z rąk austro-węgierskich władzę w Krakowie. Zachowała niezależność od Rady Regencyjnej, mimo że ta skierowała do Krakowa księcia Władysława Czartoryskiego jako komisarza dla spraw Galicji i polskiej części Śląska.
 
28 stycznia 1919 r. przekształciła się w Komisję Rządzącą dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spisza z siedzibą we Lwowie. Z powodu walk polsko-ukraińskich nie zdołała uzyskać wpływów w Galicji Wschodniej. Pod jej wpływem została utworzona w Przemyślu dziewięcioosobowa polsko-ukraińska Komisja Rządząca, mająca sprawować tymczasową władzę w mieście. Przewodniczącym PKL był Wincenty Witos, a członkami m.in. Jędrzej Moraczewski, Zygmunt Lasocki, Władysław Długosz, Włodzimierz Tetmajer. 27 marca 1919 r. przekazała władzę rządowi w Warszawie.
[Głosów:0    Średnia:0/5]
Komentarze

PRZEMYSŁAW DYMARKOWSKI

Miłośnik historii Polski. Interesuje się epoką nowożytną, dziejami II Rzeczypospolitej oraz historią I i II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.