1830: Założenie Klubu Patriotycznego

1 grudnia 1830 r. został założony Klub Patriotyczny.

1 grudnia 1830 r. grupa cywilnych działaczy Sprzysiężenia Wysockiego założyła Towarzystwo Patriotyczne z Joachimem Lelewelem na czele. Celem było zmuszenie Rady Administracyjnej do kontynuowania walki. 
 
Klub Patriotyczny lub Towarzystwo Patriotyczne. Była to radykalna organizacja działającą w Królestwie Polskim, która powstała 1 grudnia 1830 r. w czasie powstania listopadowego. Towarzystwo domagało się aktywizacji działań wojskowych i przekształcenia Rady Administracyjnej w Rząd Narodowy. 4 grudnia 1830 r. zostało rozwiązane przez nowo powstały Rząd Tymczasowy. Odnowiło swoją działalność 19 stycznia 1831 r. W okresie kryzysu militarnego powstania listopadowego opowiadało się za zdecydowaną walkę z Rosjanami, organizując masowe demonstracje w Warszawie.
 
Za podstawowy cel uważało wywalczenie niepodległości Polski w granicach z 1772 r., postulowało przeprowadzenie reform społecznych. Ponownie je rozwiązano 18 sierpnia 1831 r., po rozruchach z 15 sierpnia 1831 r. gdzie doszło do samosądu na szpiegach i dawnych generałach wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza.
 
Powszechnie było uznawane za najradykalniejsze i najbardziej antyrosyjskie ugrupowanie polityczne w środowisku powstańczym. Za jego przyczyną Sejm Królestwa Polskiego przystąpił do rozpatrywania, a następnie uchwalenia ustawy o detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski. Głównymi działaczami Towarzystwa byli: Joachim Lelewel, Jan Czyński, Tadeusz Krępowiecki, Maurycy Mochnacki.
 
Zdjęcie główne: Joachim Lelewel / Fot. Wikimedia Commons

PRZEMYSŁAW DYMARKOWSKI

Miłośnik historii Polski. Interesuje się epoką nowożytną, dziejami II Rzeczypospolitej oraz historią I i II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.