car aleksander 1 nadał konstytucję królestwu polskiemu

1815: Car Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu

27 listopada 1815 r. rosyjski car Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu.


Konstytucja Królestwa Polskiego, a właściwie ustawa zasadnicza nadana Królestwu Kongresowemu 27 listopada 1815 r. przez cara Aleksandra I. była  tzw. konstytucją oktrojowaną, czyli nadaną odgórnie, nie od razu zatwierdzona przez Sejm. Przewidywała, że Królestwo Polskie będzie  monarchią konstytucyjną, złączoną z Rosją unią personalną. Królem Polski miał być zawsze car rosyjski, wspólna miała być także polityka zagraniczna. Dokument gwarantował Kongresówce osobny rząd, własne wojsko, utrzymanie języka polskiego jako języka urzędowego, wolność osobistą obywateli a także wolność druku i nietykalność własności.  car Aleksander I
 
Władzę ustawodawczą stanowił dwuizbowy sejm, który miał się zbierać co 2 lata na okres 30 dni – posiadał on prawo podejmowania uchwał we wszystkich kwestiach przedłożonych przez króla. Władza wykonawcza spoczywała w rękach króla, który miał prawo mianowania namiestnika na czas swojej nieobecności – Rady Stanu i Rady Administracyjnej. Funkcję rządu Królestwa posiadała Rada Administracyjna, pozostająca pod prezydencją namiestnika. Jej skład stanowili ministrowie i osoby z nominacji królewskiej.
 

Zniesiono ministerstwa i powołano w ich miejsce komisje rządowe: wyznań religijnych i oświecenia publicznego, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i policji, wojny oraz przychodów i skarbu. W każdej z nich zasiadali minister i kilku radców stanu.


CZYTAJ TAKŻE:

Departamenty zostały przekształcone w województwa, zarządzane przez  komisje wojewódzkie z prezesem na czele. Prawo głosu przyznano około 100 tysiącom obywateli. Cała ludność uzyskała zaś szerokie wolności obywatelskie – wyznania słowa, nietykalność osobistą. Konstytucja Królestwa nie była przestrzegana, a wręcz często łamana, co prowadziło do tworzenia się opozycji sejmowej oraz ugrupowań konspiracyjnych. Obowiązywała do 26 lutego 1832 r. Zastąpiono ją Statutem Organicznym Królestwa Polskiego, wprowadzonym w jej miejsce przez cara Mikołaja I.


POLECAMY KSIĄŻKĘ:

car alaeksander I


[Głosów:0    Średnia:0/5]
Komentarze

PRZEMYSŁAW DYMARKOWSKI

Miłośnik historii Polski. Interesuje się epoką nowożytną, dziejami II Rzeczypospolitej oraz historią I i II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.