1672: Traktat w Buczaczu

Kiedy w styczniu 1672 r. Turcja wypowiedziała wojnę Rzeczypospolitej, państwem polsko-litewskim targały niepokoje wewnętrzne, a eskalacja konfliktu między królem i opozycją groziła wybuchem wojny domowej.

Latem wojska tureckie pod dowództwem sułtana Mehmeda IV wkroczyły w granice Rzeczypospolitej. Po krótkim oblężeniu poddała się najsilniejsza twierdza w kraju — Kamieniec Podolski, a armia turecka ruszyła na Lwów i Zamość.W tej sytuacji król Michał Korybut Wiśniowiecki zdecydował się na rozpoczęcie rozmów z najeźdźcą. Ich efektem było podpisanie układu, w którym Rzeczpospolita odstępowała Turcji Podole i Ukrainę oraz zobowiązała się do opłacania corocznej daniny.

Postanowienia buczackie odbiły się w kraju szerokim echem i wzbudziły ogromne poruszenie. Podpisanie traktatu wpłynęło na uspokojenie sytuacji wewnętrznej i przyczyniło się do społecznej mobilizacji w celu zmycia “hańby” buczackiej. W tym celu uchwalono większe środki na zwiększenie liczby wojska, a zebraną w ten sposób armię hetman koronny Jan Sobieski poprowadził pod Chocim, gdzie odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami. Mimo to Podole i Ukraina powróciły do Rzeczypospolitej dopiero w 1699 r. w wyniku postanowień pokoju zawartego w Karłowicach.

EZ

Źródło: Muzeum Historii Polski

Materiał został opublikowany na licencji CC BY 3.0 PL

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Komentarze

MUZEUM HISTORII POLSKI

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.